Minas terminal (Local N5) Minas terminal (Local N5) Avenida Aparicio Saravia 960, Minas - Lavalleja. Lunes a Domingos 10 a 22hs Teléfono: 097682502