Minas terminal (Local N5) Minas terminal (Local N5) Avenida Aparicio Saravia 960, Minas - Lavalleja. Lunes a Domingo 10:00 a 21:00 hs Teléfono: 092535630